alt

Виктор Хаджикотев

Директор по финансово-счетоводните въпроси на БКОНК

 

Виктор Хаджикотев е роден в гр. Самоков. Завършва средното си образование в Немската езикова гимназия в гр. Пазарджик през 1983 г. Придобива висшето си образование във Висшия икономически институт „Карл Маркс", специалност „Счетоводство и контрол" през 1988 г. През 1989 г., като дипломиран икономист-счетоводител, започва работа като главен счетоводител при ТА Шипка на СБА – комплекс „Ястребец", курортен комплекс Боровец. След положен конкурсен изпит през 1997 г. постъпва като редовен асистент в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Преподавател е по дисциплините „Финансово счетоводство", „Бюджетно счетоводство", „Национални счетоводни стандарти" и „Финансови отчети" пред студенти от специалностите „Счетоводство и контрол", „Финанси", „Стопанско управление" и „Туризъм".

От 2002 г. е член на екип за обучение на ръководители и икономисти по МСС и МСФО, с ръководител проф. д-р ик. н. Иван Душанов, към ИСК при УНСС.

Понастоящем, освен ангажимента си като преподавател, Виктор Хаджикотев работи като ръководител на финансово-счетоводния отдел на „Италтекс" ООД – филиал на международна фирма за търговия с облекло.

Владее добре английски, немски, италиански и руски език.

По-важни трудове, публикувани през периода 1998-2011г.