Адвокат Пламена Маркова
Заместник председател на БКОНК - Направление "Административно гражданско право"


Професионален профил:
Завършва Френска езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри” в гр. Варна. Висшето си юридическо образование получава в Софийския Университет „Климент Охридски”. Владее на добро ниво английски и италиански език. Работила е като юрисконсулт и главен юрисконсулт в ДФ "Руен". От 1992 г. професионалната й практика продължава като адвокат при Софийска Адвокатска Колегия. Специализира в сферата на Гражданското право. Работи от 20 години в медийното право. Специализирала е в College of law – London. Публикациите й са предимно в седмични издания и списания в областта на гражданското право.