Лена Гайдарска

Заместник председател на БКОНК - Направление "Международно сътрудничество"

 

Професионален профил:

Лена Гайдарска е дипломиран педагог, завършила Софийски университет „Св.Св.Климент Охридски”. От 1990 до 1992 година е работила като експерт във Висшата школа за управление към Българска стопанска камара. От 1992 до 1996 е заемала поста директор на Българо-датско училище по търговия, експорт и маркетинг, а от 1996 до 2002 - на Българо-датски колеж по икономика и управление. От 2002 до момента е президент на Международно висше бизнес училище.

От 2002 до 2006 е била експерт по въпросите на висшето образование в комисия по образованието на XL Народно събрание на Република България. От 1991 до 1994 работи съвместно с комисия по образованието на Великото народно събрание, изработване на проект за разкриване на първото училище с чуждестранно участие – „Българо-датско училище по търговия,експорт и маркетинг”. Проектът е реализиран с подкрепата на Българското и Датско правителства и е част от Междуправителствената спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и култура между Република България и Кралство Дания. „Българо-датско училище по търговия,експорт и маркетинг” започва дейността си в България с финасовата подкрепа на Датското правителство. От 2000 до 2010 разработва и реализира международно образователна програма със Сити Юнивърсити, Сиатъл,САЩ - оценена от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка, както и международна образователна програма с Бреда Юнивърсити - Кралство Холандия – оценена от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка.

Съучредител е на СОТ - Съвет за обучение в туризма, към Министерство на икономиката и туризма и на Национален тестов център.

Членство и представителство в:

NIBS - Мрежа на международните бизнес училища

ELA - Европейска асоциация за правно регулиране на образованието

КРИБ – Конфедерация на работодателите в България

EDEN - Европейска мрежа за дистанционно обучение

 

За приноса си в развитие на образованието е удостоена със званието „Почетен гражданин на Ботевград”.