Състав на Управителния съвет на БКОНК:

 1. проф. д-р Манол Николов Рибов – Председател
  /Професионален профил и публикации/
 2. Лена Стефанова Гайдарска - Заместник председател - Направление "Международно сътрудничество" 
  /Професионален профил/
 3.  адв. Пламена Жекова Маркова – Заместник председател - Направление "Административно гражданско право"
  /Професионален профил/   
 4. проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова – Заместник председател - Направление „Образование”
  /Професионален профил и публикации/
 5. проф. д-р Преслав Михайлов Димитров – Заместник председател – Направление „Наука”
  /Професионален профил и публикации/
 6. проф. д-р Мария Златкова Станкова - Заместник председател
  /Професионален профил и публикации/
 7.  доц. д-р Ирена Кирилова Емилова - Заместник председател 

        /Професионален профил и публикации/

      8. доц. д-р Лилия Христова - Заместник председател

        /Професионален профил и публикации/

     

Административно обслужване: 

 1. проф. д. ик. н. Емил Денчев - Генерален мениджър
 2. гл. ас. д-р Маргарита Мишева - Главен секретар
 3. доц. д-р Милена Караилиева - финансов мениджър
 4. Диана Григорова - Орг. секретар
 5. Димитър Рибов - Гл. специалист по Научно обслужване
 6. инж. Златко Златев - Гл. специалист по Информационни и комуникационни технологии 
 7. Мария Джендова - Гл. специалист по Връзки с обществеността
 8. Неда Гайдарска - Пресаташе по въпросите на ЕИО
 9. Дука Каратеодоров - Гл. специалист по Логистика и транспорт
 10. Даниела Банчева - Гл. специалист по Печат и печатни издания