Състав на Управителния съвет на БКОНК:

 1. проф. д-р Манол Николов Рибов – Председател
  /Професионален профил и публикации/
 2. Лена Стефанова Гайдарска - Заместник председател - Направление "Международно сътрудничество" 
  /Професионален профил/
 3.  адв. Пламена Жекова Маркова – Заместник председател (председател на Арбитражния съд при БКОНК) - Направление "Административно гражданско право"
  /Професионален профил/   
 4. проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова – Заместник председател - Направление „Образование”
  /Професионален профил и публикации/
 5. доц. д-р Преслав Михайлов Димитров – Заместник председател – Направление „Наука”
  /Професионален профил и публикации/
 6. проф. д-р Мария Златкова Станкова - Заместник председател – Направление „Координация и аналитични дейности”
  /Професионален профил и публикации/
 7.  доц. д-р Ирена Кирилова Емилова - Заместник председател – Направление „Култура”.

        /Професионален профил и публикации/

      8. доц. д-р Лилия Христова - Заместник председател - Направление "Чуждестранни университети"

        /Професионален профил и публикации/

    

Административно обслужване: 

1. гл. ас. д-р Маргарита Мишева - Генерален секретар

2. Надя Гайдарска - Директор "Връзки с обществеността"

3. д-р Ваня Рагина-Пеевска - Директор "Протокол и публични прояви"

/Професионален профил и публикации/ 

4. д-р Виктор Хаджикотев - Директор "Финансово-счетоводни дейности"

       /Професионален профил и публикации/

5. Вихрен Кирилов - Програмен ръководител

6. Ина Стоянова - Директор "Аутсорсинг"

7. Ралица Илиева - Главен експерт "Предпроектни проучвания"

8. Даниела Банчева - Директор "Печатни издания и рекламна политика"

9. Румен Стоилов - Директор "Комуникация и логистика"

/Професионален профил и публикации/