Състав на Управителния съвет на БКОНК:

 1. проф. д-р Манол Николов Рибов – Председател
  /Професионален профил и публикации/
 2. Лена Стефанова Гайдарска - Заместник председател - Направление "Международно сътрудничество" 
  /Професионален профил/
 3.  адв. Пламена Жекова Маркова – Заместник председател - Направление "Административно гражданско право"
  /Професионален профил/   
 4. проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова – Заместник председател - Направление „Образование”
  /Професионален профил и публикации/
 5. проф. д-р Преслав Михайлов Димитров – Заместник председател – Направление „Наука”
  /Професионален профил и публикации/
 6. проф. д-р Мария Златкова Станкова - Заместник председател
  /Професионален профил и публикации/
 7.  доц. д-р Ирена Кирилова Емилова - Заместник председател 

        /Професионален профил и публикации/

      8. доц. д-р Лилия Христова - Заместник председател

        /Професионален профил и публикации/

     

Административно обслужване:  

1. проф. д. ик. н. Емил Денчев - Генерален мениджър

2. инж. Румен Стоилов - Финансов мениджър

3. инж. Златко Златев - информационни и комуникационни технологии

4. д-р Ваня Рагина-Пеевска - "Протокол и публични прояви"

5. Неда Гайдарска - Пресаташе по въпросите на ЕИО

6. Даниела Банчева - Печат и печатни издания