Програма "Дигитален маркетинг"

Директор: проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

Програма "Образователна и научна политика"

Директор: проф. д.и.н. Иван Илчев

Програма "Антикризисно управление на икономиката"

Директор: проф. д-р Милена Филипова

Програма „Индустрия на развлеченията”

Директор: доц. д-р Ирена Емилова

Програма „Спа и уелнес туризъм”

Директор: доц. д-р Еленита Великова