ПНИЛ "Авангардни бизнес технологии"

Директор:

проф. д-р Йорданка Алексиева

ПНИЛ "Икономика на свободното време"

Директор:
доц. д-р Лилия Христова

ПНИЛ "Нано маркетинг"

Директор:

проф. д-р Невяна Кръстева

ПНИЛ "Социални дейности и туризъм"

Директор:
доц. д-р Мария Станкова

ПНИЛ "Национални и международни проекти"

Директор:

проф. д-р Станислав Иванов

ПНИЛ "Сертификация и акредитация"

Директор:
доц. д-р Соня Милева-Божанова

ПНИЛ "Корпоративно управление"

Директор: доц. д-р Ангел Марчев

ПНИЛ "Икономически изследвания"

Директор:
доц. д-р Преслав Димитров