ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕДИ И ДОКЛАДИ

Примерен образец на заповед

Примерен образец на протокол N 1

Примерен образец на протокол N 2

Програма за избор на академична длъжност „…………..“

Примерен образец на доклад

 

ПРИМЕРНИ РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА

Примерен образец на рецензия за академичното звание "професор" - 02.04.2013 г.

Примерен образец на рецензия за академичното звание "професор" - 10.07.2012 г.

Примерен образец на рецензия за академичното звание "професор" - 18.03.2012 г.

Примерен образец на рецензия за академичното звание "професор" - 11.02.2012 г.

Примерен образец на рецензия за академичното звание "професор" - 10.02.2012 г.

Примерен образец на рецензия за академичното звание "професор" - 27.01.2012 г.

Примерен образец на рецензия за академичното звание "професор" - 30.05.2011 г.

 

Примерен образец на становище за академичното звание "доцент" - 30.04.2013г.  

Примерен образец на становище за академичното звание "доцент" - 28.04.2011 г.

 

Примерен образец на рецензия за научната степен "доктор" - 26.12.2012 г.

Примерен образец на становище за научната степен "доктор" - 24.12.2012 г.

Примерен образец на рецензия за научната степен "доктор" - 18.12.2012 г.

Примерен образец на становище за научната степен "доктор" - 30.11.2012 г.

 

 

ИЗВАДКА ОТ ЗРАСРБ ЗА НАУЧНАТА СТЕПЕН "ДОКТОР"

ИЗВАДКА ОТ ЗРАСРБ ЗА АКАДЕМИЧНОТО ЗВАНИЕ "ДОЦЕНТ"

ИЗВАДКА ОТ ЗРАСРБ ЗА АКАДЕМИЧНОТО ЗВАНИЕ "ПРОФЕСОР"