ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕДИ И ДОКЛАДИ

Доклад образец

Програма жури образец

Протокол образец

Протокол образец

Примерен доклад

Примерна заповед

 

ПРИМЕРНИ РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА

Примерна рецезия доктор

Примерна рецензия доктор

Примерна рецензия доктор

Примерна рецензия доктор

 

Примерна рецензия доцент

Примерна рецензия доцент

Примерна рецензия доцент

Примерна рецензия доцент

Примерна рецензия доцент

Примерно становище доцент

 

 Примерна рецензия доктор на науките

 

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерно становище професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор

Примерна рецензия професор (на английски език)

Примерна рецензия професор