Покана за Общо събрание на Управителният съвет на БКОНК 29.05.2022

Покана за Общо събрание на Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

Уважаеми членове на УС на БКОНК,

на 29.05.2022 г. (неделя) от 11:00 часа в офиса на БКОНК на ул. Солунска 21, ще се проведе заседание на УС с дневен ред:
1. Обсъждане съфинансирането на проект "Е-quality" с ръководител зам. председател на БКОНК проф. д-р Преслав Димитров.

Присъствието Ви е наложително!

Проф. д-р Манол Рибов
Председател на БКОНК