Покана за Общо събрание на Контролният съвет на БКОНК 2022

Покана за Общо събрание на Контролният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

Контролният съвет на БКОНК се свиква на заседание на 1.04.2022 г. (петък) от 17.00 ч в он-лайн формат на адрес https://bbb.swu.bg/b/mar-nxw-a6a за обсъждане на текущ отчет за финансовата 2021 г. на Камарата по проект „E-QUALITY - Digital education for social and financial inclusion and gender equality“.

 

Дата на публикуване: 30.03.2022 г.