Покана за Общо събрание на Управителният съвет на БКОНК 2022

Покана за Общо събрание на Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

Управителният съвет на БКОНК се свиква на заседание на 5.04.2022 г. (вторник) от 14.00 ч в Централния офис за обсъждане и приемане на текущия отчет за финансовата 2021 г. на Камарата по проект „E-QUALITY - Digital education for social and financial inclusion and gender equality“.

 

Дата на публикуване: 30.03.2022 г.