Покана за извънредно събрание на БКОНК

Покана за извънредно събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

На основание чл. 19, ал. 1, т. 11 и чл. 20, ал. 1, т. 6 от устава на БКОНК свиквам извънредно заседание на управителния съвет на 20 февруари 2021г. (събота) от 11ч., което ще се проведе онлайн на линк https://bbb.ibsedu.bg/b/adm-gza-r37 при дневен ред “Запознаване с договор за европроект Е-КУАЛИТИ - Дигитално образование за социално и финансово включване и равенство между половете” и произтичащите от него задължения и отговорности.

Докладва: проф. д-р Преслав Димитров
Присъствието на всички членове на управителния съвет е желателно, за да се осигури кворум за провеждане на заседанието.

Дата на публикаване в сайта: 11.02.2021г. в 20:00 часа.