Покана за Общо събрание на БКОНК 2015

 

Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 21.03.2015 г., от 11.00 часа, в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 39, ет. 1, ап. 1 при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на БКОНК.

          Докладва: проф. д-р Манол Рибов

2. Информация за издателската дейност на БКОНК.

          Докладва: доц. д-р Соня Милева, доц. д-р Еленита Великова

4. Информация за финансовото състояние на БКОНК.

          Докладва: Виктор Хаджикотев

6. Промени в УС на БКОНК.

          Докладва: проф. Манол Рибов

7. Текущи.

 

 

Дата на публикуване: 09.02.2015 г. в 08.00 ч.