ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 18.05.2013 г., от 11.00 часа, в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 39, ет. 1, ап. 1 при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за образователната и научната политика на БКОНК.

Докладва: проф. д-р Манол Рибов

2. Информация за финансовия отчет и одит за изпълнението.

Докладва: доц. д-р Преслав Димитров

3. Информация за издателската дейност на БКОНК.

Докладва: доц. д-р Соня Милева

4. Информация за студентското научно творчество.

Докладва: доц. д-р Соня Милева

5. Информация за информационната политика на БКОНК.

Докладва: гл. ас. д-р Ася Пенчева

6. Текущи.

Главен секретар на БКОНК: /гл. ас. д-р Ася Пенчева/

Дата на публикуване в сайта: 12.04.2013 г.