Трета междууниверситетска студентска научна конференция на тема „Ролята на иновационния потенциал за конкурентоспособността на туризма“ 03.05.2012, СУ „Св. Кл. Охридски”

На 03.05.2012 г. в СУ «Св. Кл. Охридски», Стопански факулет се проведе третата междууниверситетска студентска научна конференция на тема „Ролята на иновационния потенциал за конкурентоспособността на туризма“

Конференцията събра студенти от водещи висши учебни заведения - СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Нов Български Университет, Международно Висше Бизнес Училище, Университета Билбао - Испания.

Инициативата бе официално подкрепена от Националното представителство на студентските съвети и Студенските съвети на СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, НБУ, ЮЗУ "Н. Рилски" и МВБУ.

Огромна заслуга за идеята и реализацията на конференцията има проф. Манол Рибов, председател на Българска Камара за Образование, Наука и Култура (БКОНК), с която за пореден път се предостави възможност студентите да се изявят и мотивират за привличането им към бъдеща научна дейност.

Всички участници получиха сертификати за участие и номинирани за наградата „Еврика” на Българската Камара за Образование, Наука и Култура (БКОНК). Сертификатите бяха връчени от доц. Цветан Тончев, председател на Българска Туристическа Камара. Най-добрите студенски доклади ще бъдат отличени и публикувани в сп. "Икономика и управление", а всички участници могат да кандидатстват за евронаградите към МОНМ.

Отразяването на събитието можете да видите и на:

http://uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/goreschi_novini/rolyata_na_inovacionniya_potencial_za_konkurentosposobnostta_na_turizma

http://ibsedu.bg/bg/news/treta_mezhduuniversitetska_studentska_nauchna_konferenciq/

http://uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/treta_mezhduuniversitetska_studentska_nauchna_konferenciya_na_tema_rolyata_na_inovacionniya_potencial_za_konkurentosposobnostta_na_turizma_s_domakinstvoto_i_uchastieto_na_su_sv_kliment_ohridski_stopanski_fakultet_03_05_2012

http://www.nbu.bg/index.php?l=474&art=30408

http://brain-workshop.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2012-05-01-03-00-41&catid=43:new&Itemid=63