Доклад на БКОНК от 10.06.2011 г.

По доклад на проф. д-р Манол Рибов Управителният съвет на БКОНК на заседанието си от 10.06.2011 г. обсъди възможностите за оказване на съдействие на висши училища в България за създаване на стратегически алианси със стопански субекти. Целта на изграждането на този вид сдружения с нестопанска цел е да се осигури реализацията на студентите в практиката и научното обслужване на стопански субекти. Във връзка с това се реши:

Предлага се изграждането на стратегически алианси по висши училища и стопански субекти да бъде както следва:

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" (професионално направление "Туризъм") с браншови и работодателски организации в туризма.

2. Университет за национално и световно стопанство (професионално направление "Икономика", специалност "Икономика на туризма") със стопански субекти в курортен център Боровец (хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и концесионери).

3. Югозападен университет "Неофит Рилски" (професионално направление "Туризъм") със стопански субекти в курортен център Банско (хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и концесионери).

4. Нов Български Университет (професионало направление "Туризъм") със стопански субекти в курортен център Албена и Слънчев бряг (хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и концесионери).

5. Международно Висше Бизнес Училище (професионално направление "Туризъм") със стопански субекти в София - град и курортни центрове Белоградчик, Вършец и Рибарица (хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и концесионери).

6. Икономически университет - Варна (професионално направление "Туризъм") със стопански субекти в курортен център Златни пясъци (хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и концесионери).

7. Стопанска Академия "Д.А.Ценов" - град Свищов (професионално направление "Туризъм") с браншови и работодателски организации в туризма.

8. Университет "Асен Златаров" (професионално направление "Туризъм") със стопански субекти в курортен център Слънчев бряг (хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и концесионери).

9. Лесотехнически университет (професионално направление "Туризъм") със стопански субекти, свързани с екологичния, селския и ловния туризъм.

10. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (професионално направление "Туризъм") със стопански субекти в курортен център Златни пясъци (хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти и концесионери).

11. Технически университет - град София със стопански субекти, свързани с инженерна и компютърна техника, електротехника, енергетика и транспорт.

12. Великотърновки университет "Св. св. Кирил и Методий" с браншови и работодателски организации.

13. Университет по хранителни технологии със стопански субекти, свързани с хранително-вкусовата промишленост.