Тържествено честване 80-годишния юбилей на основателя на БКОНК професор Манол Рибов! 

 

04.11.2014 г. София

 

 06.11.2014 г. Благоевград. 

 

 

 

Постоянно действащ симпозиум "Новите реалности в икономиката и ролята на съвременната наука"

 

 На 03.05.2012 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в зала 524 на Стопанския Факултет на СУ "Св. Климент Охридски" ще се проведе Постоянно действащия студентски научен форум на тема "Новите реалности в икономиката и ролята на съвременната наука", с участието на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и МВБУ, както и на Студентските съвети от гореспоменатите университети.