доц. д-р Ирена Емилова

Член на Контролния съвет на БКОНК

Директор на програма "Индустрия на развлеченията"

 

Доцент Ирена Емилова е ръководител секция „Туризъм“ и директор програмен съвет в департамент ”Администрация и управление” на Нов български университет.

След получаване на магистърска степен по специалност Туризъм в УНСС, работи като главен секретар в Българска туристическа камара. През този период отговаря за връзките на Българска туристическа камара с туристическите фирми от хотелиерския, ресторантьорския и туроператорския сектор.

Участва активно в съвместни проекти между НБУ и МОН.

Експерт е в Междуведомствения съвет за кадрите в туризма към Министерство на туризма.

Независим експерт е към Националната агенция за оценяване и акредитация - Министерски съвет на Р България.

Научните й интереси са в областта на: креативността на градския туризъм, мениджмънта на круизния туризъм, управлението на развлекателната индустрия, тенденциите на развитие на туристическите пазари, конкурентоспособността на туристическите агенции. 

По-важни трудове, публикувани през периода 2002-2016 г.