Управителният съвет на БКОНК определи състава на експертите със статут на асоциирани членове, подредени по азбучен ред според фамилните им имена както следва:

 

Експерти с втора хабилитация, класирани по азбучен ред според фамилните им имена:

проф. д-р Йорданка Николова Алексиева - Университет по хранителни технологии

проф. д-р Лина Анастасова - Бургаски Свободен Университет

проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Анна Бояджиева - Национална художествена академия - София

проф. д.соц.н. Пламен Йотов Братанов - Югозападен Университет "Неофит Рилски"

проф.д.г.н. Мария Стамова Воденска - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев - Югозападен Университет "Неофит Рилски"

проф. д-р Георги Филипов Генов - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев - Нов Български Университет

проф. д-р Теодора Маринова Георгиева - Международно Висше Бизнес Училище

проф. д.псих.н. Енчо Недялков Герганов - Нов Български Университет

проф. д-р Валентин Гоев - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Правда Атанасова Горанова - Държавна музикална академия "Професор Панчо Владигеров"

проф. д.ик.н. Евгения Иванова Делчева - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Павел Крумов Димитров
- Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Боян Любомиров Дуранкиев - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Симеон Денев Желев - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Йорданка Христова Йовкова - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Свободка Генчева Класова - Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Асен Златков Ковачев - Българска Академия на Науките

проф. д-р Йорданка Владимирова Ковачева - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Христо Николов Кожухаров - Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Асен Иванов Конарев - Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив

проф. д-р Невяна Стефанова Кръстева - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Иван Стойков Кънчев - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Васил Христов Маринов - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Георги Димитров Мишев -Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Марин Найденов Нешков - Икономически Университет - Варна

проф. д-р Чавдар Иванов Николов
- Югозападен Университет "Неофит Рилски"

проф. д-р Николина Руенова Попова - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Веселка Христова Павлова - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Таня Петрова Парушева - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Марин Александров Паунов - Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Светла Генова Ракаджийска - Икономически Университет - Варна

проф. д-р Божидар Тенев Русев
- Университет за национално и световно стопанство

проф д.ик.н. Антоанета Мирославова Симова - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф.д.т.н. Стамен Николов Стамов - Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив

проф. д.изк. Свилен Иванов Стефанов - Национална художествена академия - София

проф. д.ик.н. Иван Цветков Стойков - Българска Академия на Науките

проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Златка Георгиева Сукарева - Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Иванка Димова Съикова - Университет за национално и световно стопанство

проф.д.ик.н. Николинка Петрова Сълова - Икономически Университет - Варна

проф. д-р Петко Тодоров Тодоров - Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ист.н. Валерия Николова Фол - Българска Академия на Науките

проф. д-р Божидар Иванов Хаджиев - Университет по хранителни технологии

проф. д.ик.н. Маргарита Цветанова Харизанова - Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Георги Чобанов - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Мариана Върбанова Божинова - Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов 

проф. д-р Рая Христова Мадгерова - Югозападен Университет "Неофит Рилски"

проф. д-р Марчо Янакиев Марков - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Михаил Асенов Михайлов - Югозападен Университет "Неофит Рилски"

проф. д-р Таня Дъбева Филипова - Икономически Университет - Варна

проф. д-р Найден Димитров Апостолов - Икономически Университет - Варна

проф. д-р Стоян Петков Маринов - Икономически Университет - Варна

проф. д-р Галина Пенчева Младенова - Университет за национално и световно стопанство

проф. д-р Цветан Георгиев Цветков - Университет за национално и световно стопанство

 

Експерти с първа хабилитация, класирани по азбучен ред според фамилните им имена:

доц. д-р Васил Минчев Златев - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Ангел Георгиев Иванов - Нов Български Университет

доц. д-р Таня Николова Йосифова - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Цветан Христов Колев - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Ангел Ангелов Марчев - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Михаил Евтимов Михайлов - Нов Български Университет

доц. д-р Ирина Николова Мулешкова - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Петър Георгиев Петров - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Миланка Димитрова Славова - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Иван Стоянов Стойчев - Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Петя Иванова Тонева - Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов

доц. д-р Хубен Христов Хубенов - Международно Висше Бизнес Училище

 

 

Експерти с доказан принос в практиката:

Румен Иванов Драганов - Институт за анализи и оценки в туризма

Пенчо Петров Пенчев - Институт за устойчиво развитие

Божидар Асенов Божинов - Българска търговско-промишлена палата

Цветан Атанасов Симеонов - Българска търговско-промишлена палата

Мария Димитрова Зоева - Клуб 9000