Юридически лица - асоциирани членове*:

 

1. Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

 

2. Университет за национално и световно стопанство

 

3. Нов Български Университет

 

4. Югозападен Университет "Неофит Рилски"

 

5. Международно Висше Бизнес Училище

 

*Членовете физически лица - учредители на БКОНК са преподаватели в посочените пет университета