доц. д-р Мариана Янева
Директор на програма „Публична комуникация”


Професионален профил:

Мариана Янева е преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Тя е с научно звание „доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Туризъм)” (2008 г.) и с образователна и научна степен «доктор по икономика» по научната специалност 05.02.18 (2005 г.).
Родена е в гр. София.  Завършва средно си образование в Търговско-банковата гимназия, като продължава с развитие на икономическото си образование в УНСС по специалност „Международни икономически отношения”. След дипломирането си успешно държи конкурс за асистент в същият университет в катедра „Международен туризъм” (1995 г.).
Професионален опит и квалификация в УНСС
1995-1998 г. асистент
1998-2001 г. старши асистент
1999-2003 г. научен секретар
2001 г. главен асистент
2005 г. доктор по икономика (05.02.18)
2008 г. доцент по икономика и управление (Туризъм) (05.02.18)
Ръководител е на докторанти в катедрата по „Икономика на туризма”.
От 2007 г. е експертпо процедурите за оценяване и акредитация към Националната Агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет – София.
Ръководител е на научно-изследователски проект на тема: „Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики”.
Консултант е по въпросите, свързани с професионалната реализация на студентите в туроператорската и турагентската дейност. Тясно си сътрудничи с множество туристически агенции в страната, с центрове за професионално обучение и квалификация, както и с консултантски къщи, работещи в сферата на образованието в страната и чужбина.
Провеждала е проучвания за качеството на обслужване на изходящи и входящи туроператори в следните дестинации – Кайро и Хургада /Египет/, Барселона и Санта Сузана /Испания/, Порт Ел Кантуи /Тунис/, Дубай,  Венеция  и Лидо ди Йезоло /Италия/, Мармарис /Турция/ и други.
Научните й интереси са в областта на туроператорската и турагентската дейност,  екскурзоводското обслужване, деловите и публични комуникации и управленското консултиране.


По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2012г.