В памет на акад. проф. Георги Близнаков, чл.кор.проф.д.ис.н. Николай Генчев и проф.д.ик.н. Димитър Филипов Управителният съвет на БКОНК учреди националната награда "Сократис", с която се номинират физически лица, класирани по азбучен ред според фамилните им имена:

 

За активно участие в подготовката на създаване на Камарата:

акад. проф. Георги Мануилов Близнаков

- Българска Академия на Науките (2010 г.)

чл. кор. проф. д.ис.н. Николай Генчев Николов

- Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (2010 г.)

проф. д.ик.н. Димитър Владимиров Филипов

- Унивеситет за национално и световно стопанство (2010 г.)

чл.кор.проф.д-р Веселин Иванов Никифоров

- Българска Академия на Науките (2010 г.)

проф. д.т.н. Христо Христов Христов

- Югозападен Университет "Неофит Рилски" (2010 г.)

проф. д-р Стефан Иванов Христов

- Университет за национално и световно стопанство (2010 г.)

За постигнати високи резултати в организацията и управлението на висшето образование:

проф. д.ик.н. Стати Василев Статев - Университет за национално и световно стопанство (2015 г.)

чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн - Медицински университет – София (2014 г.)

чл. кор. проф. дин Иван Илчев Димитров - Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2013 г.)

проф.д.ф.н. Богдан Иванов Богданов - Нов Български Университет (2012 г.)

проф. д-р Борислав Михайлов Борисов  -Университет за национално и световно стопанство (2011 г.)

 

За постигнати значими резултати в създаването, утвърждаването и развитието на висше училище:

Лена Стефанова Гайдарска - Международно Висше Бизнес Училище (2011 г.)

 

За създаването на нови научни знания и възпроизведени достигнати научни резултати при решаване на значими проблеми:

акад. Панайот Ранков Бончев (химик) - Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (2011 г.)

акад. Евгени Викторов Головински (биохимик) - Медицински Университет - София (2011 г.)

акад. Петър Стоянов Кендеров (математик) - Българска Академия на Науките (2011 г.)

акад. Никола Григоров Попов (икономист) - Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (2011 г.)

акад. Александър Попов (електрохимик) - Българска Академия на Науките (2011 г.)

акад. Благовест Христов Сендов (математик) - Българска Академия на Науките (2011 г.)

акад. Никола Василев Съботинов (физик) - Българска Академия на Науките (2011 г.)

акад. Иван Николов Юхновски (химик) - Българска Академия на Науките (2011 г.)

чл. кор. проф. Иван Ангелов Златанов (икономист) - Българска Академия на Науките (2011 г.)

чл. кор. проф. Веселин Дренски (математик) - Българска Академия на Науките (2011 г.)

чл. кор. проф. Иван Стоянов Илиев (икономист) - Университет за национално и световно стопанство (2011 г.)

проф.д.ик.н. Камен Георгиев Миркович (икономист) - Университет за национално и световно стопанство (2011 г.)

проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански (икономист) - Университет за национално и световно стопанство (2011 г.)

проф.д.ик.н. Михаил Динев Петров (икономист) - Университет за национално и световно стопанство (2011 г.)

проф.д.ик.н. Васил Манов Петков (икономист) - Университет за национално и световно стопанство (2011 г.)

проф.д.ик.н. Стоядин Петков Савов (икономист)

- Университет за национално и световно стопанство (2011 г.)

 

За достигнати високи творчески резултати и заслуги за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство:

акад. Николай Янков Кауфман - изкуствовед фолклорист (2011 г.)

акад. Христо Христов Недялков - диригент и композитор (2011 г.)

акад. Валери Нисимов Петров - писател (2011 г.)

акад. Светлин Вълчев Русев - художник (2011 г.)

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на националната литература:

Йордан Димитров Радичков (2011 г.)

Стефан Неделчев Цанев (2011 г.)

Блага Николова Димитрова(2011 г.)

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на демокрацията и националната политическа култура:

Желю Митев Желев (2015 г.)

Петър Антонов Дертлиев (2011 г.)
Стефан Димитров Савов (2011 г.)
Николай Кирилов Добрев (2011 г.)

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на националната радио журналистика:

Божана Димитрова (2011 г.)

Лили Маринкова (2011 г.)

Татяна Ваксберг (2011 г.)

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на националната телевизионна журналистика:

проф. Георги Георгиев Лозанов (2011 г.)

Хачо Кирилов Бояджиев (2011 г.)

Кеворк Таквор Кеворкиан (2011 г.)

Иван Стефанов Гарелов (2011 г.)