Списание “Science & Research”

“Science & Research” се издава от Българска Камара за Образование, Наука и Култура (БКОНК) на английски език и излиза в 2 книжки годишно.
Списанието “Science & Research” се изпраща до водещи библиотеки в света:
·    Library of Congress (САЩ),
·    The British Library (Великобритания),
·    Руска национална библиотека (Русия),
·    Zentral – und Landesbibliothek Berlin (Германия)
·    Bibliotheque nationale de France (Франция).

В състава на редакционна колегия влизат: 

Проф. Ин Джънг (Китай)
Пекински университет за международни изследвания

Проф. Свенд Холенсен (Дания)
Университет на Южна Дания, Сондерборг

Проф. Питър Пикет (Холандия)
Холандски университет за управленско консултиране и международен туризъм, Бреда

Проф. д-р Алесандро Гуцо (Италия)
Университет на Рим,  Европейската комисия по "Регионално развитие и туризъм"

Проф. Робърт Майтланд (Великобритания)
Университет Уестминстър, Център за изследвания в туризма

Проф. Пол Галина (Канада)

Университет на Бишоп, Квебек

чл. кор. проф. д. ик. н. Веселин Никифоров (България)
Българска Академия на Науките

Отговорен редактор:  доц. д-р Соня Милева

Адрес на редакцията:
София 1000, ул. Хан Аспарух № 39, ет. 1, ап. 1. Тел. 02/ 9879239
http://www.bkonk.bg
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       Проект 12.01.2010 г. - проф.д-р Манол Рибов

                                                                                

Анотация:

Списанието „Наука & Изследвания” разкрива нови пътища и подходи за трансформиране на знанието в управленски решения, за реализиране и интелектуализиране на социалните дейности и процеси. На неговите страници полемизират изтъкнати икономисти и млади хора с изявени изследователски интереси. Особено внимание се отделя на анализа на противоречията, които детерминират развитието на икономиките. Това се отнася не само за противоречията в сферата на мисленето, но и в сложната и деликатна област на интересите като двигател на човешката активност.

Изходната идея в концепцията на списанието е, че анализът на генезиса и развитието на противоречията трябва да се съчетава с прогнозата за тяхното бъдещо състояние. В този смисъл действията на субективния фактор следва да са така програмирани, че да осигуряват решаването на задачите не само на днешния, но и на утрешния ден. Изрично е подчертано, че временната изгода от комформистки действия се превръща в неимоверно тежко социално наследство на други етапи от развитието на икономиките.

Предмет на изследване в списанието са общите и трайни тенденции в развитието на научното познание като основа за формирането на понятия, категории, принципи, теории, методи и методики, едни или други модели - вербални или формални. В тях се извеждат и утвърждават идеи, които се отличават с нужната обоснованост на крайните изводи и заключения. Те често преминават под знака не просто на реконструкцията на едни или други методи и методики, но и на търсенето на нови принципи, с помощта на които се цели да се преустрои дадена теория, да се дадат нови насоки на нейното търсене.

В списанието се публикуват научни статии от областта на теорията и практиката на организацията, контрола и управлението в публичния сектор. Установено е, че трудностите на отделните икономики през различните периоди на тяхното развитие са породени от много причини. Несъмнено значение има и обстоятелството, че самият процес на преодоляване на противоречията, неговата структурна характеристика и технологична последователност не е била достатъчно рационализирана. Не са единични случаите, когато са били пренебрегвани важни факти и събития от цялостния процес на разрешаване на противоречията. Това е и причината в публикациите да се отбелязва належаща необходимост да се намери адекватна на икономиката относително инвариантна технологична структура и характеристика на дейността на икономическия субект чрез което се осигурява разрешаването на противоречията.

Списанието съдържа актуални и дискутирани теми в областта на науката. В него се прокламира идеята, че едно от нейните основни задължения е да разработи методологическите въпроси, свързани с подхода към оценката на изминалия период, да утвърди нов, по-висш по основните си параметри историзъм. Изисква се не субективно прекрояване и оценяване на факти и събития, а разкриване на вътрешна логика на историческия процес, на обективно възможното на всеки етап от развитието на икономиката.

Изрично се подчертава, че историзмът е водеща идея не само при изследване на миналото, но и при проектирането на бъдещето. Той изисква при анализа на икономиката никога да не се изпуска предвид обстоятелството, че развитието на обществото е безграничен процес на обновление и изменения, на отрицание и на утвърждаване. За това теоретичната мисъл трябва да бъде насочена не към установяване на постигнатото, а към обосноваване на пътищата и методите на ускоряване на процеса с който са свързани качествените промени в различните сфери на нашия живот.

 

Съдържание Брой 4 - Изтегляне

Съдържание Брой 3 - Изтегляне

Съдържание Брой 2 - Изтегляне

Съдържание Брой 1 - Изтегляне