БКОНК организира курсове по следните учебни програми:

  1. Конкуренция и конкурентоспособност на продукта - проф. д-р Манол Рибов
  2. Маркетинг в туризма - проф. д-р Станислав Иванов
  3. Маркетинг на услугите – проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова
  4. Управление на туристическите дестинации – проф. д-р Мария Станкова;
  5. Инвестиционна политика – доц. д-р Преслав Димитров;
  6. Икономика на свободното време – доц. д-р Лилия Христова;
  7. Индустрия на развлеченията – доц. д-р Ирена Емилова;
  8. Управление на консултинга – доц. д-р Мариана Янева;
  9. Спа и уелнес туризъм –доц. д-р Еленита Великова;
  10. Иновативни университети - доц. д-р Десислава Вараджакова.