БКОНК организира курсове по следните учебни програми:

  1. Маркетинг в туризма - проф. д-р Станислав Иванов
  2. Маркетинг на услугите – доц. д-р Соня Милева-Божанова
  3. Управление на туристическите дестинации – доц. д-р Мария Станкова;
  4. Управление на консултинга – доц. д-р Мариана Янева;
  5. Инвестиционна политика – доц. д-р Преслав Димитров;
  6. Икономика на свободното време – доц. д-р Лилия Христова;
  7. Индустрия на развлеченията – доц. д-р Ирена Емилова;
  8. Спа и уелнес туризъм –доц. д-р Еленита Великова;